Historie | Strava | Pověsti | Info v datech | Populace | Fotogalerie |

Heřmánky byly malou německou obcí, která se jmenovala Klein Hermsdorf. Avšak českých názvů existovalo hned několik.
Do roku 1880 se používal název Malé Heřmanice, souběžně pak v letech 1857- 1918 byly užívány názvy Malé Heřmánky a Heřmaničky. Až v roce 1918 se ustanovil jednotný název Heřmánky.

 

Použitá literatura:
ŠUSTALA, P. Archiv obce Heřmánky. In Archiv obce Heřmánky. 1.vyd.Státní archiv Nový Jičín, 2004, 36 s.

POLÁŠKOVI, J. a J. Pověsti a legendy Moravy a Slezska, Olomouc, 2000, 320 s., ISBN 80-96160-62-9.

POLÁŠKOVI, J. a J. Moravskoslezské pověsti, Olomouc, 2000, 328 s., ISBN 80-86160-37-8.

KOLEKTVIV REGIONU MORAVSKÉHO KRAVAŘSKA, Moravské Kravařsko.1.vyd. Praha: Grama, 2005, 78s. ISBN neuvedeno

KOLEKTIV REGIONU POODŘÍ, Kulinářské speciality Moravského Kravařska.1.vyd. Praha: Grama, Region Poodří, 2008, 36 s. ISBN neuvedeno

ŠUSTALA, P. Archiv obce Heřmánky. In Archiv obce Heřmánky. 1.vyd.Státní archiv Nový Jičín, 2004, 36 s.

KABINET REGIONÁLNÍCH DĚJIN UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960, Olomouc: Moravská tiskárna s.r.o., 1961, 305 s., ISBN 80-7067-583-7

BALÁŠ, M. Kulturní místopis Novojičínska, 1. vyd.Opava, 1967, 125s., ISBN neuvedeno


Jiné zdroje:

  • www.obec-hermanky.cz
  • www.odry.cz
  • www.trojmezi.cz
  • www.historiesportu.cz
  • www.wikipedia.org

Poděkování:

  • Obecnímu úřadu v Heřmánkách
  • Informačnímu centru v Odrách
  • Občanům obce za poskytnutí materiálů, p. O. Smidžarovi za shromáždění fotografií.
COPYRIGHT © Romana Suchánková | 2010